måndag 9 april 2012

Ett varv runt Hosjön


Många är de Hosjöbor som har för vana att ta sig ett varv runt Hosjön. Man springer, promenerar eller cyklar förbi de vackra hästgårdarna, forsen och slagghögarna vid Hosjöholmen, handelsträdgården i Rottneby, broarna där Hosjön möter Runn... Vackra miljöer i all enkelhet.


1 kommentar: