onsdag 10 april 2013

Trädgårdsmästare Blomqvist: Tid för trädbeskärning


Här i Leksand är marken fortfarande snötäckt och nätterna kalla. Våren tvekar ännu. Men när dagarna är fina och solen värmer kliar det säkert otåligt i många gröna fingrar. Jorden i rabatterna är fortfarande stelfrusen och omöjlig att gräva och plantera i. Istället kanske blicken faller på det gamla äppelträdet som växt sig lite tätt och risigt. Kanske skulle det behöva ansas lite?

Vårvintern och våren är traditionella beskärningstider. Egentligen inte för att de är lämpligast,
utan för att då finns tid. Det är inte så mycket annat trädgårdsarbete man kan ägna sig åt. Ur trädens synpunkt är det förmodligen bättre att vänta med beskärningen till sensommaren eller tidigt på hösten. Men det går bra att göra det nu också, hela april månad ut. En fördel med att beskära på vårkanten är att man lättare får en överblick över träden när de saknar löv. Och man slipper det smärtsamma i att såga och klippa i grenar fulla med frukt.Gamla äppelträd kan vara mycket mer seglivade än man tror.
Mitt eget har en stam som är helt ihålig, men visar inga andra trötthetstecken.

Om arbetet ska bli roligt och resultatet lyckat är det en klar fördel att ha bra redskap.
Med en japansk grensåg, en lite dyrare proffssekatör och en trappstege klarar man sig långt.
Varje träd är unikt och har sina egna förutsättningar. Betrakta trädet på lite avstånd, gå några varv
runt det med ”konstnärsblick” innan du börjar. Tänk inte på det som en fiende som ska besegras,
utan närma dig med lagom mycket respekt och medkänsla. Börja med de mest uppenbara delarna.
Ta några kliv bakåt emellanåt, gå några varv runt trädet igen...Sällan känner man sig så harmonisk som när man sträcker ut sig i gräset under
ett blommande fruktträd och lyssnar på humlornas surr. Om bara en dryg månad eller så...

Själv föredrar jag en ganska naturlig beskärningsstil. Jag vill inte att träden ska se stympade
och tuktade ut när arbetet är klart - hellre lättade och befriade. Genom att avlägsna gammal trött
lav- och mossbevuxen ved som börjat hänga nedåt och gallra bland vattenskott och för tätt sittande grenar åstadkommer man det. ”Träd i trädet” (rakt uppåtväxande skott som börjat förgrena sig inne
i kronan) bör man också ta bort. Om trädet är i behov av kraftig beskärning är det bättre att vänta
med arbetet till sensommaren/hösten och att dela upp det på några säsonger. Annars blir följden lätt en massa nya vattenskott.

Lämna inga ”rockhängare”, det vill säga långa grenstumpar, utan såga eller klipp precis utanför grenkragen (den lilla förtjockningen vid grenens bas). Ta bort grenar som växer inåt i kronan. Oftast blir resultatet bättre om man undviker att småklippa ute i grenspetsarna och istället går in längre och glesar ur bland de lite grövre grenarna. Tyngre grenar bör sågas av i etapper så att man undviker fläkskador i barken. Skaffa gärna en beskärningshandbok om du känner dig osäker. Det finns flera bra titlar att välja bland.

Lycka till! Klipp och såga lugnt!


Fler texter av Trädgårdsmästare Blomqvist hittar du här:
http://www.dalaliv.se/tradgardsmastareblomqvist.htmlInga kommentarer:

Skicka en kommentar