onsdag 3 juli 2013

Trädgårdsmästare Blomqvist: Strömmen


"Jag stod med det bruna vattnet till midjan mitt i den skummande strömfåran. En trollslända
kom flygande, hejdade sig i luften, verkade undra vad jag hade för mig där. Vattenmassorna slet
och drog i mig, jag såg dem försvinna runt en krök längre ner. Jag önskade för ett ögonblick att
jag var en barkbit eller ett torrt löv så att jag skulle få veta vart strömmen ville föra mig..."
Fler texter och bilder av Trädgårdsmästare Blomqvist hittar du här: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar