tisdag 12 februari 2013

Trädgårdsmästare Blomqvist: Nu är det längesen jag var välkommen här
”Nu är det längesen jag var välkommen här – min hustru är av en envis och långsint natur...
Fast jag måste erkänna att hon och pojkarna förvaltat gården väl. De har förvandlat den också till en sagans och fantasins fristad... Det uppskattar jag verkligen – jag har alltid funnit mig bäst till rätta i gränslandet mellan dröm och verklighet... ”

Axel Munthe
Repliken ovan har jag själv lagt i Axel Munthes mun – i manuset till förra säsongens spökteater på Hildasholm. Personligen tycker jag det är ganska viktigt (och ärligast) att framhålla att det inte främst är Munthe själv utan hustrun Hilda och de två sönerna som givit gården dess särprägel.

Det enda faluröda på Hildasholm är ett litet härbre. Annars finner man istället formklippta träd och ett slottsliknande stenhus, en gång bebott av en stark och självständig engelsk lady som tillverkade marionettdockor, satte upp stora kostymspel och anlade romantiska trädgårdar tillsammans med sina finlemmade, bleka söner. En främmande fågel bland de nationalromantiska villor som befolkades av andra kulturpersonligheter (oftast pompösa män) i Dalarna vid samma tid.


Skulpturloggian, Villa San Michele på Capri.

Äktenskapet mellan Axel och Hilda började knaka i fogarna efter bara några få år, redan innan huset i Leksand stod klart. Ganska snart bröt Hilda helt med maken och sedan besökte han Hildasholm bara vid några få tillfällen. ”Du kan betrakta egendomen i Leksand som Din”, skrev han till hustrun kort efter brytningen.
 
Dock är det säkert kopplingen till Munthe som gjort att Hildasholm bevarats och idag är ett museum. Men nu är nog tiden redan förbi då museer och minnesgårdar kunde förlita sig enbart på dragningskraften hos ett känt namn. De flesta har idag ingen självklar relation till konstnärer, författare och andra celebriteter som var i ropet för bortåt hundra år sedan...Munthes sovrum, Villa San Michele på Capri.

Men Axel Munthe har ändå satt sina spår i huset. Och han var en intressant och komplex personlighet. Han var modern och framsynt i många frågor: uttalad antifascist och antinazist under en tid då många andra drogs med av bruna och chauvinistiska strömningar, liberal i frågor beträffande sexuell läggning, en hängiven djurrättskämpe, holistisk i sin medicinska praktik...


Pergolan, Villa San Michele på Capri.

I höstas fick jag äntligen tillfälle att besöka hans Villa San Michele på Capri. Huset och trädgårdarna där håller öppet under hela året. Mer information om Axel Munthe finner man på deras hemsida www.villasanmichele.eu och i Bengt Jangfeldts utmärkta biografi En osalig ande (W&W 2003).

Självklart bör man läsa Munthes egen Boken om San Michele ocksådet verk av en svensk författare som nått störst spridning i världen, översatt till fyrtiotal språk...
 
Den liknar ingen annan bok...


Sfinxen vid Villa San Michele på Capri.

Varannan onsdag publicerar vi ett nytt inlägg av trädgårdsmästare Ingemar Blomqvist.

Läs mer: http://www.dalaliv.se/tradgardsmastareblomqvist.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar